17. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ
2 - 4 HAZİRAN 2016 ERZURUM

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

 

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Atatürk Üniversitesi Rektörü

 

KONGRE BAŞKANI

 

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU

Atatürk Üniversitesi İİBF

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

 

 

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU

Doç. Dr. Orhan ÇINAR

Yrd. Doç. Dr. Kürşat TİMUROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKALİ

 

 

SEKRETERYA

 

Arş.Gör.Kübra AKDAŞ

Arş.Gör.Ensar BALKAYA